• page_head_bg

SF Banner

SF Banner

Gysga düşündiriş:

SF banner,Akula fin bannir markanyňyz üçin uçýan bannerden we ýelek bannerinden tapawutly aýratyn baýdak görnüşi sebäpli şemalda öwüsýänligi üçin tapawutlandyrylan stili we has ýiti görnüşi hödürleýär.Öňe sürmek, habaryňyzyň has köp üns berilmegini üpjün etmek üçin gaty ýönekeý we tygşytly serişdedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Akula fin bannerleri, uçýan bannerden we ýelek bannerinden tapawutly aýratyn baýdak görnüşi sebäpli gaty özüne çekiji.Öňe sürmek, habaryňyzyň has köp üns berilmegini üpjün etmek üçin gaty ýönekeý we tygşytly serişdedir.

Üstünlikleri

(1) muňa degişli däldirAkula baýdagy, şol bir polýus gözýaş baýdagy ýaly ulanylyp bilnerGanatly bannerŞeýle hem, 3Z1 dizaýny, WZRODS tarapyndan bütin dünýäde dizaýn edilen

(2) Bir stockaňyza gözegçilik etmek, çykdajylaryňyzy we paý ýeriňizi tygşytlamak aňsat

(3) Uglerod birleşmesibaýdak sütüniýokary derejeli berklik, güýç we çeýeligi üpjün edýär, iň agyr şertlerde-de döwmek aňsat däl.

(4) Plug-gurnamany ýygnamak aňsat we ýagdaýynda howpsuz

(5) carryeňil we göteriji sumka bilen geliň

(6) Giň gerimesaslardürli programma laýyk gelýär

SF-banner

Spesifikasiýa

Ölçegi Ölçegi görkeziň Baýdagyň ululygy Gaplamagyň ululygy
SF 2.4m 2.4m 2.0m * 0.59m 1.5m
SF 3.45m 3.45m 3.0m * 0.89m 1.4m
SF 4.7m 4.7m 4.0m * 1,18m 1.4m

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary, esaslar weesbaplar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär