• sahypa_head_bg

SF Banner

SF Banner

Gysga düşündiriş:

SF banner,Akula fin banner Uçýan bannerden we ýelek bannerinden tapawutlanýan aýratyn baýdak görnüşi sebäpli şemalda öwüsýänligi üçin markaňyza tapawutlandyrylan stil we has berk şekil hödürläň. Öňe sürmek, habaryňyzyň has köp üns berilmegini üpjün etmek üçin gaty ýönekeý we tygşytly serişdedir.

Goýmalar: Içerki we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Akula fin bannerleri, uçýan bannerden we ýelek bannerinden tapawutly aýratyn baýdak görnüşi sebäpli gaty özüne çekiji. Öňe sürmek, habaryňyzyň has köp üns berilmegini üpjün etmek üçin gaty ýönekeý we tygşytly serişdedir.

Üstünlikleri

(1) muňa degişli däldirAkula baýdagy, şol bir polýus gözýaş baýdagy weGanatly bannerŞeýle hem, 3Z1 dizaýny, Bütindünýä WZRODS tarapyndan döredilen

(2) Bir stockaňyza gözegçilik etmek, çykdajylaryňyzy we paý ýeriňizi tygşytlamak aňsat

(3) Uglerod birleşmesibaýdak sütüniýokary derejeli berklik, güýç we çeýeligi üpjün ediň, iň agyr şertlerde-de döwmek aňsat däl.

(4) Plagin gurmak aňsat we ýygnamak aňsat

(5) sumka, ýeňil we göçme sumka bilen geliň

(6) Giň gerimesaslardürli programmalara laýyk gelýär

SF-banner

Spesifikasiýa

Ölçegi Ölçeg Baýdagyň ululygy Gaplamagyň ululygy
SF 2.4m 2.4m 2.0m * 0.59m 1,5 m
SF 3.45m 3.45m 3.0m * 0.89m 1.4m
SF 4.7m 4.7m 4.0m * 1,18m 1.4m

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary, esaslar weesbaplar


  • Öňki:
  • Indiki: