• sahypa_head_bg

R banner

R banner

Gysga düşündiriş:

R banner, doly dartylan mata we giň çap meýdany bolan özboluşly göçme banner stendlerinden biridir. Içerde ýa-da açyk meýdanda umumy görkeziş, awtoulag meýdançalary we wakalar üçin amatly. Uglerod birleşýän materialdan ýasalan polýus, uzak wagt sarp etmegi kepillendirip biler. Üç ululyk bar

Goýmalar: Içerki we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

R banner, doly dartylan mata bannerli özboluşly görnüşdir. Içerde ýa-da açyk meýdanda umumy görkeziş, awtoulag meýdançalary we wakalar üçin amatly. Uglerod birleşýän materialdan ýasalan polýus, uzak wagt sarp etmegi kepillendirip biler. Üç ululyk bar

Üstünlikleri

(1) Täsin banner stili ony täzeleýär

(2) Uly grafiki meýdan we habar hemişe okalýar

(3) Gurmak we aýyrmak aňsat

(4) Her toplum sumka bilen gelýär. Göçme we ýeňil

(5) Dürli amaly ýerine ýetirmek üçin elýeterli esaslar

R-BANNER-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Boýy görkez Baýdagyň ululygy Gaplamagyň ululygy
RB210 2.1 m 1.2 * 0.9m 1,5 m
RB262 2.62 m 1,6 * 0.97m 1.4m
RB315 3.15m 2.0 * 1,24m 1.4m

  • Öňki:
  • Indiki: