• page_head_bg

Arch Banner

Arch Banner

Gysga düşündiriş:

“Arch banner”, çykýan banner ýa-da “Sideline A” çarçuwalary üçin oňat alternatiwa, has ykdysady, ýönekeý, ýeňil, wakalarda displeýiňizi çalt düzmek üçin hökman başga bir göçme açyk banner görnüşi.Grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar, has kiçi gaplama ululygy.Sport ýaryşlarynda, meýdançalarda, konsertlerde, festiwallarda we ş.m. ulanmak üçin amatly.

Goýmalar: sport çäreleri, meýdançalar, konsertler, festiwallar ýa-da islendik dükanyň ünsüni özüne çekmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arch banner, çykýan banner üçin oňat alternatiw, ýöne agramy has ýeňil we paket ululygynda has kiçi.has tygşytly, wakalarda displeýiňizi çalt gurmak üçin hökman başga bir gowy wariant.Birnäçe minutyň içinde aňsatlyk bilen gurup bolýar.Habaryňyz üýtgese, grafikany üýtgedip bilersiňiz.

Üstünlikleri

(1) Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

(2) Gaplamagyň ululygy, göçme we ýeňil

(3) Grafiki jübülerden polýuslary süýşürip gurmak aňsat

(4) Grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar

(5) Çydamly we çeýe kompozit polýus we Carry sumkasy

(6) Goşmaça agram (çeňňek, suw haltalary we ş.m.)

ARCH-BANNER

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi görkeziň Gaplamagyň uzynlygy
BYYY-984 2.0 * 1.0m 1.5m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär