• sahypa_head_bg

Arch Banner

Arch Banner

Gysga düşündiriş:

“Arch banner”, açylan banner ýa-da “Sideline A” çarçuwalary üçin oňat alternatiwa, has ykdysady, ýönekeý, ýeňil, wakalarda displeýiňizi çalt gurmak üçin hökman başga bir göçme açyk banner görnüşi. Grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar, gaplamagyň ululygy. Sport ýaryşlarynda, meýdançalarda, konsertlerde, festiwallarda we ş.m. ulanmak üçin amatly.

Goýmalar: sport çäreleri, meýdançalar, konsertler, festiwallar ýa-da islendik dükanyň ünsüni özüne çekmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arç banner, çykýan banner üçin oňat alternatiw, ýöne agramy has ýeňil we paket ululygynda has kiçi. has tygşytly, wakalarda displeýiňizi çalt gurnamak hökman başga bir gowy wariant. Birnäçe minutyň içinde aňsatlyk bilen gurup bolýar. Habaryňyz üýtgese, grafikany üýtgedip bilersiňiz.

Üstünlikleri

(1) Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

(2) Gaplamanyň ululygy, göçme we ýeňil

(3) Grafiki jübülerden polýuslary süýşürip gurmak aňsat

(4) Grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar

(5) Çydamly we çeýe birleşýän polýus we Carry sumkasy

(6) Goşmaça agram ulanylýar (çeňňek, suw haltalary we ş.m.)

ARCH-BANNER

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçeg Gaplamak uzynlygy
BYYY-984 2.0 * 1,0 m 1,5 m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär