• sahypa_head_bg

Şar topary

Şar topary

Gysga düşündiriş:

Reňkli şar topary, dinamiki displeý döreder we geçýän traffigiň ünsüni özüne çeker. bu şar topary tarapyndan bir, 3 sany ýa-da 5 sany şar saklamak. Şar klaster gollaryna aňsatlyk bilen bükülýär

Goýmalar: Awtoulag söwdasy mahabaty ýaly açyk mahabat we marketingiň islendik görnüşi üçin ajaýyp


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňkli şar topary, dinamiki displeý döreder we geçýän traffigiň ünsüni özüne çeker. Awtoulag dilerleri, kwartira toplumlary we başgalar üçin ajaýyp. Bu şar topary üçin ýeke, 3 sany ýa-da 5 sany şar ulanyp bilersiňiz.

Üstünlikleri

(1) ballokarda goldaýan käse, şar bilen gyzdyrylýar. Howanyň syzmagy sebäpli dörän gabykdan netijeli gaça duruň.

(2) Aýlanma ulgamy polunyň hyzmat ediş möhletini we gözüňi özüne çekiji şemaldan öwrüm güýjüni azaltmaga kömek edýär. Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen

(3) Gül şekiline meňzeýän ýörite işlenip düzülen bioniki goldaýan ýaý. Güýçli ABS materialy.

(4) Çydamly, çeýe süýümli polýus bannerlere ýeliň sowulmagyna mümkinçilik berýär

(5) Dürli amaly ýerine ýetirmek üçin elýeterli esaslar

Klaster-şar-toplum-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär